top of page

Psykoterapi

Når mennesker vælger at gå i terapi, er det gerne ud fra et ønske om forandring og en følelse af at det er svært at ændre situationen på egen hånd.

Der kan være mange forskellige grunde til at gå i psykoterapi. Et terapiforløb tager sit udgangspunkt i dine problematikker om det er støtte i sorgbearbejdning, det relationelle, krise, mønstre eller det er at have omsorgsfuld støtte og loyal følgesvend i svære livsperioder

 

Nedenstående er eksempler på emner, du kunne komme med i terapi:

 

​For nogle kan udgangspunktet være en personlig livskrise – måske på grund af angst, stress, depression, lavt selvværd, ophøre af samliv, sygdom i familien, tabet af nære relationer, mobning, jobskifte, arbejdsløshed, omsorgssvigt i opvæksten eller du har et personligt tema – måske tilbagevende mønstre, tilsidesættelse af egne behov, dilemmaer, overbevisninger.

For andre er årsagen mindre håndgribelig – det kan f.eks. være en følelse af ensomhed og / eller forladthed, det kan være en følelse af indre uro, det kan være følelsen af en general modløshed, det kan være en fornemmelse af ikke at vide, hvad man vil med sit liv.

I terapien får du hjælp til at undersøge de områder af dit liv, som du føler dig mest optaget af 

Den individuelle terapi foregår som en samtale og er et ligeværdigt møde, som hviler på den fortrolige samtale. Grundkernen i terapien er kontakt. 

I terapien har jeg fokus på at hjælpe dig med dine problematikker.  Udgangspunktet er din aktuelle situation nu og her og nogle gange bagudrettet, hvilket vil sige, at fortiden inddrages for at kunne hele tidligere sår.

Da nuet hele tiden forandre sig, vil du måske opleve, at emnet du har brug for at tale om også skifter. Det er dig, der definere, hvad der skal arbejdes med.

En vej til forandring er opmærksomhed. Opmærksomhed er et vigtigt redskab i processen. Det betyder, at alt hvad vi oplever med vores sanser, tanker, følelser og det vi mærker i kroppen, som vi er opmærksomme på i øjeblikket, er det, vi arbejder med. Det er flowet og forbindelsen af alle disse niveauer, som vi undersøger og arbejder i.

Terapien har til hensigt, at du får indsigt og klarhed over, hvad du gør, hvordan du bære dig ad med at være i verden, som den du er i dag og at du opdager, hvad meningen er, med det du gør. Når der er opnået indsigt og ny bevidsthed følger integration. Her får du hjælpe til at opdage egne ressourcer og integrerer flere sider af dig selv. Sider af dig selv, som du f.eks. i dagligdagen har undgået, skubbet væk, ignoreret, lukket af for.

Når du lytter til din indre sandhed,
vil du ofte erfare,
at det kræver mod at følge den. 

 

At vove er at miste fodfæstet for en tid,
ikke at vove er at miste dig selv.

(Søren Kierkegaard)

dråbe vand 2.jpg
bottom of page