top of page

Profil

Mit grundsyn er eksistentiel og ressourceorienteret. Mit speciale er gestaltterapien
og jeg inddrager min viden om tilknytningsmønstre og nervesystemet.

Jeg har et positivt livssyn og mit grundlæggende udgangspunkt er, at ethvert menneske har kimen i sig til udvikling og nyorientering selv, når det oplever, at  det sidder uhjælpelig fast.

Min faglige baggrund

Jeg er uddannet gestaltterapeut fra Københavns Gestalt Institut
– en 4-årig statsanerkendt gestaltterapeutisk uddannelse.

 

Jeg er uddannet socialpædagog og har 30 års erhvervserfaring indenfor
dag- og døgninstitutioner, skoleområdet og misbrugsområdet.

 

Jeg har i 4 år været frivillig rådgiver på Livslinien, der hjælper mennesker i nuet til
​at se andre løsninger end selvmord samt rådgiver for pårørende til selvmordstruede og selvmordsofre.

Psykoterapeutforeningen

Jeg er medlem af Dansk Psykoterapeutforening og arbejder efter gældende regler om tavshedspligt. Jeg følger deres kriterier for løbende supervision samt løbende efteruddannelse. 
Jeg er løbende i træningsgruppe  for at udvikle mine faglige og menneskelige kompetencer som psykoterapeut.
Du kan se mere her:
http://www.dpfo.dk/

png-black.png
bottom of page